top of page

For kommunen

​Å lage en tilbudsforespørsel/anbudsgrunnlag på et produkt man ikke så ofte kjøper inn kan være en utfordring.  Ofte får man ikke med kritiske forutsetninger eller funksjoner som kan fordyre den endelige løsningen. Vi anbefaler dialog med leverandører/arkitekter for å hente inn erfaringer og tips. Lag en god funksjonsbeskrivelse og ta bort detaljkrav som ikke er nødvendige. Når man velger anbud, bør man absolutt velge prosedyre med muligheter for dialog før endelig valg. Her kan misforståelser om krav/ønsker og forutsetninger oppklares, og man får tilbud på riktig løsning. Vår erfaring tilsier at det er lurt å få innspill fra leverandører så tidlig som mulig i prosessen.

Teleskoptribune i Nye Nidarøhallen under byging

I Fair Deal Tribuneservice er vi opptatt av å skape den beste løsningen til deres prosjekt. Våre erfarne prosjektledere tar hånd om produksjon og installasjon av tribunene, og leverer fremdriftsplaner underveis i prosjektet og samarbeider sømløst med andre leverandører.

Fair Deal er startBANK godkjent, og våre produkter tilfredstiller standarden NS-EN 13200 1-6 (tilskueranlegg), NS-EN 13200-5 (Teleskoptribuner) og TEK17.

 

Vi kan bidra med planlegging og prosjektering. Vår kunnskap og erfaring om løsninger, standarder, regler og bestemmelser bidrar til et friksjonsfritt prosjektløp. 

Anchor 1
bottom of page