top of page

For idrettslag

- Idrettslag som ønsker seg nye eller bedre tribuner bør orientere seg så godt som mulig om hvilke alternativer som finnes, og hvordan det hele skal finansieres.

Hva koster tribuner?

Hva koster en tribune er omtrent det samme som spørsmålet som «Hva koster en bil?». Det kommer an på. Det er mange mulige opsjoner i forhold til tribunetyper, modellvalg og farge som spiller inn på totalsummen.

 

Flere idrettsforbund har laget egne veiledninger for klubber og lag som skal ha en ny idrettshall eller utearena.

Tribuner - Tribune - Ståltribune - Sitteløsning -


Vi kan skille mellom tre hovedtyper av tribuner:
1. Varige løsninger med seter festet i betongunderlag.
2. Varige løsninger med fleksibel bruk av arealet – teleskoptribuner som kan slåes ut/trekkes sammen. 
3. Midlertidige tribuner som bygges for arrangement og demonteres/flyttes til annet sted/lager.

 

Finansiering
For finansiering av tribuner, så er det naturlig for mange å søke om tippemidler, kulturmidler fra kommune, fylke og stat. 


For mange idrettslag kan det være en god ide å «selge» sitteplassene til enkeltpersoner eller firma, og gi dem reklame på sete tilbake. Det kan også være penger spart i å mobilisere medlemmer til tribunedugnad. Noen som kan håndtere drill og andre som kan bære og holde/løfte. Det kan være gode penger å spare gjennom litt egeninnsats. Vi i Fair Deal kan tilrettelegge arbeidet slik at klubben får en rimeligere løsning eller mer for pengene.

Ta kontakt tidlig!

Uansett hvilken leverandør du ønsker å arbeide med, så er det viktig å knytte kontakt tidlig. Få informasjon om muligheter i forhold til behov. Noen ønsker koster mye og andre koster lite. Ikke vær forutinntatt på hva som er billig og dyrt, men fokuser på behov. Noen velger å blåkopiere andres spesifikasjoner og bruker det som underlag for å hente inn tilbud. Det kan være en skikkelig bommert. Alle leverandører vil prøve å få egne særtrekk til å bli det kunden etterspør. Det gjør at du ender opp med svært få leverandører, og er låst til en dyrere løsning. 

Vi forsøker å leve opp til vårt navn «Fair Deal» og ønsker at idrettslag skal få en løsning som er tilpasset økonomien, bruken og mulighetene for finansiering/inntekter. Det er tøft å være i styret til idrettslaget og vi er gjerne med helt fra idéstadiet. Ta gjerne kontakt med oss en uformell prat.

Teleskoptribune med farger og som støtter opp mot klubbens identitet og design. Tribuner
Anchor 1
bottom of page