top of page

For Arkitekten

Det er mye å tenke på når man skal i gang med et prosjekt. Det er mange hensyn å ta, standarder og regelverk å være klar over og fallgruver å unngå. 

Et godt tips er at det er lurt å legge ut tribuner i prosjekter som egne entrepriser. Erfaringsmessig blir dette oftest billigere for kunde, og ikke minst kommer leverandør inn i en planprosess tidligere og på en helt annen måte enn som underleverandør. 

 

Våre prosjektledere sitter på kunnskapen og erfaringen som trengs for optimal utnyttelse av et areal. Selv i store bygg er hver centimeter viktig. Vi opplever ofte at layout på tribune blir tatt for gitt, og blir tatt stilling til for sent i prosessen for å oppnå de optimale løsningene. Med oss som støttespiller vil man unngå de vanligste fallgruvene, og sammen kan vi skape et prosjekt dere kan være stolte av. 

 

Vi leverer tekniske tegninger av tribuneløsninger i for eksempel dwg format, slik at dere kan integrere tribunene i planleggingen og tidlig belyse utfordringer og de gode løsningene. Vi kan skreddersy modeller og farger til deres behov, og integrere tribunene sømløst i hallen. 

Collage med telesoptribuner og fastmonterte tribuner
Anchor 1
bottom of page