top of page

Om oss

Fair Deal Tribuneservice​

Fair Deal Tribuneservice er en totalleverandør av tribune- og seteløsninger til både innendørs og utendørs bruk. Vi kan hjelpe gjennom hele prosjektløpet, med blant annet kartlegging, prosjektering, tilbud og ideer, til finansiering, produksjon, logistikk, montering, vedlikehold og opplæring. 

 

Vi kan levere løsninger til store stadioner og haller så vel som små tribunesystem til skoler, menigheter og møtelokaler. Våre spesialister hjelper deg med å designe den beste mulige løsningen, basert på deres behov og budsjett. Alle våre løsninger blir konstruert etter gjeldende standarder.

 

Vi produserer og leverer tribuneløsinger i samarbeid med Avant Seating System, en av verdens største leverandører av tribune - og setesystemer. Avant har produsert og levert tribuneløsninger til store mesterskap som EM, VM og OL i over 25 år. 

​Fair Deal AS ble etablert i 2003 og har solid økonomi. Fair Deal AS utvikler og markedsfører produkter for byggebransjen.

1. Velg hvilken Live logo-variant du ønsker å bruke på hjemmesiden. 2. **Kopier korrekt lenke fra lenkelisten tilsendt i egen mail.** 3. Lim inn lenken i en <img src=»lim_inn_koden_her»> i kildekoden/HTML’en i din publiseringsløsning eller som en bildelenke dersom du ikke ønsker å bruke HTML-redigering. ~~Sendt mail til Jan Erik for å høre om han har fått tilsendt denne. ~~ ~~**Sendt mail til Bisnode for å få tilsendt listen** ~~ Avslått tilbud, men sendt til Jan Erik i tilfelle han er interessert
Fastmontert tribune feset i støpt betongtrapp
black-and-white-blackboard-chalkboard-35
StarBANK

StartBANK

Fair Deal er godkjent i StartBANK t.o.m 8. mars 2021. StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Over 6000 leverandører er evaluert på grunnlag av  forhåndsbestemte godkjenningskriterier, og StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

SB_LOG_web.gif

Miljøfyrtårn

Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som tilbyr miljøvennlige løsninger i alle våre oppdrag.

Fair Deal As har i dag et internt miljøstyresystem. Miljøstyring brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester. Dette foregår ofte integrert i bedriftens andre styrings- og ledelsesfunksjoner. 

 

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. En sertifisert virksomhet oppfyller kriterier tilpasset egen drift og bransje, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Et Miljøfyrtårn-sertifikat tildeles etter en uavhengig vurdering av en sertifisør. Hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Du kan se rapporten her.

Miljø
Miljofyrtarn_-_v1_-_Banner_1920x1080px.j
Etisk handel

Etisk handel/Fairtrade

Allerede i firmanavnet vårt ligger vårt ønske om at vi og alle våre kontaktpunkt skal opptre fair, i forhold til meneskeverd, lover, regler og god forretnigsskikk.  
Vi streber daglig etter at alle våre produsenter og leverandører følger internasjonale regler og rettningslinjer som følger Social Accountability 8000.
SA8000 er en forkortelse for Social Accountability 8000. Det er en internasjonal standard for etiske retningslinjer (codes of conduct) for bedrifter, med fokus på ansattes arbeidsforhold. En SA8000-sertifisert bedrift har blitt kontrollert av et uavhengig firma. SA8000 retter seg i første rekke mot fabrikker (produsenter), og ikke tjenestebedrifter. 

Dette innebærer:

 • Forbud mot barnearbeid

 • Forbud mot tvangsarbeid

 • Arbeidernes helse og sikkerhet skal være ivaretatt

 • Arbeidstidsbestemmelser

 • Lik lønn for likt arbeid; forbud motdiskriminering

 • Organisasjonsfrihetrett til felles forhandlinger 

 • Forbud mot fysisk avstraffelse og mobbing

 • En lønn som dekker basisbehovene

SA8000 tar utgangpunkt i en rekke ILO-konvensjoner (International Labour Organisation), FN's menneskesrettighetserklæring, FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs konvensjon om å avskaffe diskriminering av kvinner. 

Der den lokale lovgivningen er strengere enn disse konvensjonene, gjelder denne. Sertifiserte bedrifter skal også ha et dokumentasjonssystem for å håndtere kravene.

SA8000Logo.jpg
Universell utforming

Universell utforming

1.1.2018 ble "Likestillings- og diskrimineringsloven" oppdatert. Loven skal gi alle en lik mulighet.

 

Enklere og bedre for alle.

Idéen med universell utforming er altså å lage hovedløsningen så brukervennlig at det i liten grad skal være behov for spesialløsninger ved siden av.    

 

På den måten oppnår vi:

 • Færre spesialløsninger å utvikle og holde ved like

 • Få spesialløsninger for "de med funksjonshemninger"

 • Løsninger som er enklere og bedre for alle

 • Flere måter å bruke løsningen på

 • Mulighet for at fler kan bruke løsningene

Vi liker å kalle det "design for alle"!

Garanti

Våre tribuner leveres med 5 års garanti mot produksjonsfeil på alle komponenter. Garantien dekker ikke særdeles røff behandling som for eksempel hærverk. Det anbefales jevnlig oppfølging av tribunen og en serviceavtale for å vedlikeholde tribunen og evt reparere skader. Det vil gi en smidig drift, og sikre et anlegg dere kan være fornøyd med i lang tid.

Garanti
bottom of page