top of page

About us

Fair Deal Tribune Service

 

Fair Deal Tribune Service is a total supplier of stand and seat solutions for both indoor and outdoor use. We can help throughout the project, including mapping, design, offers and ideas, for financing, production, logistics, assembly, maintenance and training.

 

We can provide solutions for large stadiums and halls as well as small court systems for schools, congregations and meeting rooms. Our specialists help you design the best possible solution based on their needs and budget. All our solutions are designed to the current standards.

 

We manufacture and supply stand solutions in collaboration with Avant Seating System , one of the world's largest suppliers of stand and seat systems. Avant has produced and delivered grandstand solutions to major championships such as the European Championship, the World Cup and the Olympics for over 25 years.

 

Fair Deal AS was established in 2003 and has a solid economy. Fair Deal AS develops and markets products for the construction industry.

 

StarBANK
Image by Etienne Martin

Fair Deal er godkjent i StartBANK. StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Over 6000 leverandører er evaluert på grunnlag av  forhåndsbestemte godkjenningskriterier, og StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.
Trykk på logoen for vårt sertifikat

StartBANK

StartBank_Logo.png
Image by Roman Akhmerov

Miljøfyrtårn

spotify1 (2).png

Vår Miljøpolicy

«Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som tilbyr miljøvennlige løsninger i alle våre oppdrag» 

Miljøfyrtårn

Fair Deal AS har i dag et internt miljøstyresystem. Miljøstyring brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø.
Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter
, produkter og tjenester.
Dette foregår ofte integrert i bedriftens andre styrings- og ledelsesfunksjoner.

Fair Deal AS er sertifisert miljøfyrtårnbedrift.  

2023.png
2019.png
2022.png
2021.png
2020.png
Årlig klima og miljørapport
Miljø
Container Yard

Allerede i firmanavnet vårt ligger vårt ønske om at vi og alle våre kontaktpunkt skal opptre fair, i forhold til meneskeverd, lover, regler og god forretnigsskikk.  
Vi streber daglig etter at alle våre produsenter og leverandører følger internasjonale regler og rettningslinjer som følger Social Accountability 8000.
SA8000 er en forkortelse for Social Accountability 8000. Det er en internasjonal standard for etiske retningslinjer (codes of conduct) for bedrifter, med fokus på ansattes arbeidsforhold. En SA8000-sertifisert bedrift har blitt kontrollert av et uavhengig firma. SA8000 retter seg i første rekke mot fabrikker (produsenter), og ikke tjenestebedrifter. 

Etisk handel/Fairtrade

Etisk handel
Wheelchair Icon

1.1.2018 ble "Likestillings- og diskrimineringsloven" oppdatert. Loven skal gi alle en lik mulighet. Enklere og bedre for alle.

Idéen med universell utforming er altså å lage hovedløsningen så brukervennlig at det i liten grad skal være behov for spesialløsninger ved siden av.   På den måten oppnår vi:

  • Færre spesialløsninger å utvikle og holde ved like

  • Få spesialløsninger for "de med funksjonshemninger"

  • Løsninger som er enklere og bedre for alle

  • Flere måter å bruke løsningen på

  • Mulighet for at fler kan bruke løsningene​

Vi liker å kalle det "design for alle"!

Universell utforming

Universell utforming
Image by Viktor Talashuk

Våre tribuner leveres med 5 års garanti mot produksjonsfeil på alle komponenter. Garantien dekker ikke særdeles røff behandling som for eksempel hærverk. Det anbefales jevnlig oppfølging av tribunen og en serviceavtale for å vedlikeholde tribunen og evt reparere skader. Det vil gi en smidig drift, og sikre et anlegg dere kan være fornøyd med i lang tid.

Garanti

Garanti
bottom of page