top of page
Søk
1
2

Artikler

Eksterne artikler:

Fra Frolendingen

Sørger for sitteplasser på Bjønnes

Fra Produktfakta

Smarte tribuner øker kapasiteten og bedrer økonomien

Fra Grimstad Adressetidene

Har levert verdens største tribuneanlegg

Fra Grimstad Adressetidene

Fair Deal Gruppen vant prestisjekontrakt

Fra Sørlandsavisen

Grimstadfirma vinner tribunekontrakt

Fra bygg.no

Fair Deal Gruppen vinner kontrakt om å levere tribunene til håndball EM 2020

bottom of page